Trajanje i lokacija zadatka: januar 2021. - mart 2022., Bosna i Hercegovina

Zadatak: British Council traži Moodle Administratora (MA) za upravljanje online treninzima za direktore škola, i nastavnike razvijene u sklopu programa Škole za 21. vijek u Bosni i Hercegovini.

Kvalifikacije: 

  • Dodiplomska diploma ili univerzitetska diploma dodijeljena nakon minimalno tri godine studija 
  • najmanje tri godine iskustva u administraciji unutar Moodle Learning Management System (LMS).
  • osnove poznavanja engleskog jezika
  • vještine rada u Excelu

Prijave: 

  • Pozivamo zainteresovane kandidate da predaju CV na engleskom jeziku na e-mail adresu amina.sisic@britishcouncil.ba do 11. januara 2021. godine, 24:00h.

Napomena: samo uži krug odabranih kandidata će biti kontaktiran.

Podijelite sadržaj