Deca

20. avgust 2018

Otpočela je druga godina projekta "Škole za 21. vijek" prijemom za predstavnike British Councila i škola u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske u Banjoj Luci.

„Učešće osnovnih škola u projektu ’Škole za 21. vijek’ smatram izuzetno važnim jer na ovaj način dajemo doprinos unapređenju i modernizaciji nastavnog procesa, kao i jačanju digitalnih vještina kako kod nastavnika, tako i kod učenika“, ocijenio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, dr Dane Malešević.

Banja Luka 21st CS

9. jul 2018

Na Samitu za Zapadni Balkan, Vlada Velike Britanije najavila je da će uložiti 10 miliona funti kako bi pomogla u izgradnji digitalnih vještina i kapaciteta za zapošljavanje mladih na Zapadnom Balkanu. Ovo će nam omogućiti da obučimo više škola kako bi se podstakle digitalne, književne i jezičke vještine dece.