Coding Challenge 2019

Za sve osnovne škole koje su učestvovale u trećem, četvrtom i petom ciklusu programa Škole za 21. vijek organizujemo Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara 2021

Prijave školskih micro:bit projekata na Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara otvoreno je od 11 – 31. oktobra 2021. godine.

Kriza izazvana pandemijom virusne infekcije Covid-19 nastavila je uzrokovati poremećaje u obrazovanju, a nastavnici su se suočili s mnogim izmjenama i izazovima, bilo da izvode nastavu online ili kombinovanim modelom. Iako je prekid i dalje imao znatnog uticaja na sve škole, učenike i nastavnike, jako smo ponosni na sve škole koje su učestvovale u programu, pod ovim okolnostima bez presedana, i koje će učestvovati u ovom Takmičenju.

U skladu sa zvaničnim mjerama predostrožnosti, a i zato što želimo da svi učenici i nastavnici budu sigurni i zdravi, Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara bit će organizovano u online formatu.

Cilj našeg Takmičenja je da dopre do učenika širom zemlje i nadahne mlade ljude da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i lokalnim zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC-ov micro:bit računari kako bi se učenicima omogućilo da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rješenja za probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom životu. Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i  Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, a podržava ga Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Da biste se prijavili, samo slijedite naša uputstva pri dnu ove stranice i upoznajte se sa fazama Takmičenja u programiranju uz upotrebu micro:bit računara.

Kriteriji za učešće

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara 2021. otvoreno je za sve učenike od 5 do 8/9 razreda iz škola koje ispunjavaju sljedeće kriterije:  

 • učestvovale su u trećem, četvrtom i petom ciklusu naše obuke o kritičkom razmišljanju i rješavanju problema i dobile su micro:bit računare u okviru programa „Škole za 21. vijek”. Kompletan popis škola koje ispunjavaju uslove za učestvovanje na Takmičenju možete pronaći ovdje.
 • škole čiji nastavnici su završili online kurs o upotrebi micro:bit računara.

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara bit će otvoreno 11. oktobra 2021. godine, proces prijave za takmičenje bit će zatvoren 31. oktobra 2021. godine, a postupak ocjenjivanja provodit će se u tri (3) faze:

Prije nego što pristupite procesu prijave, prvi neophodni korak je da ispunite Anketu kojoj možete pristupite ovdje. Nakon toga ćete dobiti link na vaš online folder u koji možete postaviti vašu prijavu skupa sa svim potrebnim dokumentima.

Faza 1

U prvoj fazi Takmičenja, sve zaprimljene prijave bit će evaluirane u skladu s kriterijima za kvalifikaciju. Kako bi ušli u prvi krug selekcije, prijave/projekte bi trebali podnijeti takmičarski timovi sastavljeni od samo 2 člana. Bilo bi poželjno da je barem jedna od takmičara učenica. Dodatno, kandidati su pozvani da dostave slijedeće:

 • Kontakt podatke – kako je navedeno u obrascu za registraciju
 • Potpisan Obrazac obavijesti o zaštiti ličnih podataka i saglasnosti za učestvovanje na takmičenju: Prilog 2
 • Pisani podnesak: Prilog 3 – kratak opis projekta, kojim se problemom projekt bavi, kako će pomoći učenicima, njihovim školama i lokalnim zajednicama? Kako je projekt povezan s Ciljevima održivog razvoja? Opis projekta treba biti podnesen u Word dokumentu. Fotografije rukom napisanih opisa bit će ocijenjene najnižom ocjenom.
 • Učitaju .hex datoteku u online folder. Kandidati moraju predati kôd. (Kôd treba dostaviti u odgovarajućem formatu kako bi se mogao provjeriti i testirati kako funkcioniše.)
 • Video prezentaciju projekta u funkciji i njegove prezentacije u trajanju od 5 minuta.

Sve neophodne dokumente treba postaviti u jedan folder. Molimo da popunite sve dokumente u digitalnom formatu. Sve nepotpune prijave će u ovoj fazi biti izuzete. Više informacija o tome kako odabrati projekt i kako snimiti videozapis možete pronaći u Uputstvima za škole.

Faza 2

Prijave/projekti koji su prošli prvi krug selekcije ocjenjivat će se u skladu sa sljedećim kriterijima za ocjenjivanje:

 1. Svrha i opći uticaj projekta
 2. Originalnost i kreativnost u rješavanju problema
 3. Funkcionalni dizajn projekta
 4. Tehnička složenost kôda

Žiri - profesionalci iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) napravit će uži izbor od najviše 10 najboljih prijava/projekata koji će učestvovat u Fazi 3 Takmičenja – online Takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara, u realnom vremenu. U zavisnosti od kvalitete prijavljenih projekata, moguće je da će na online Takmičenje u realnom vremenu biti pozvano manje od 10 takmičarskih timova.

Lista odabranih projekata koji će biti pozvani na događaj u realnom vremenu bit će objavljena na našoj web stranici, a takmičari će biti obaviješteni putem e-mail adrese naznačene u njihovoj prijavi.

Faza 3

Timovi čiji projekti su ušli u uži izbor učestvovat će u posljednjoj fazi Takmičenja – online Takmičenju u realnom vremenu. Online Takmičenje u realnom vremenu održat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Poslat ćemo pristupni link i održati probnu sesiju. Svi timovi imat će priliku da isprobaju ovu Microsoft Teams aplikaciju prije održavanja Takmičenja u realnom vremenu i dobiju odgovore na sva pitanja koja imaju.

 • Tokom online Takmičenja u realnom vremenu, svaki tim imat će 10 minuta za prezentaciju projekta i pitanja žirija.
 • Prezentacije će biti u video formatu, u trajanju do 5 minuta. Videozapisi će biti snimljeni prije događaja u realnom vremenu, ili se može iskoristiti isti videozapis koji je dostavljen u prvoj fazi selekcije. Uputstva kako na najbolji način snimiti videozapis uključena su u Uputstva za škole.
 • Žiri će imati 5 minuta za postavljanje pitanja vezanih za projekt i ocjenjivanje projekta na osnovu: općeg znanja o sadržaju projekta, tehničkoj složenosti koda i vještinama prezentiranja.

do your:bit takmičenje

Ako učestvujete u Takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara i zainteresovani ste da učestvujete u Globalnom takmičenju u programiranju ‘do your:bit’ [uradi svoj: bit] sa istim projektom, onda vaša prijava za Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara treba biti napisana na engleskom jeziku i usklađena s Ciljevima održivog razvoja (SDG)

Do your:bit je takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara koje podstiče školsku djecu i omladinu širom svijeta da budu kreativni i osmišljavaju rješenja za globalne ciljeve.

Do your:bit takmičenje će biti otvoreno 2022. godine. Za više informacija pogledati web stranicu takmičenja „Do Your: Bit“.

SRETNO SVIMA!