Coding Challenge 2019

Coding Challenge 2020 – Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara

Takmičenje ima za cilj da dopre do djece širom Bosne i Hercegovine i nadahne mlade ljude da rješavaju stvarne probleme u svojim školama i zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na takmičenju će se koristiti BBC-ov micro:bit uređaj kako bi se djeci omogućilo da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja  i istraže rješenja na probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom životu. 

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara - Coding Challenge 2020 - je otvoreno za sve učenike, u dobi od 10 do 15 godina, iz škola koje su učestvovale u drugom ciklusu programa "Škole za 21. vijek". Spisak škola koje su ispunile uslove za učestvovanje u takmičenju nalazi se u Prilogu 1,  u odjeljku za preuzimanje (download section) u dnu ove stranice. Ovo takmičenje će imati dva kruga (online i „licem u lice“) kako bi se utvrdilo ko su pobjednici državog takmičenja u programiranju uz upotrebu micro:bit računara koji će imati priliku da učestvuju u Regionalnom takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara. Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara se organizuje u partnerstvu s ministarstvom obrazovanja.

Prijave za Takmičenje u programiranju su zvanično zatvorene!

Srećno svima!

„do your:bit“ takmičenje?

„Do your: bit“ takmičenje se otvara 16. septembra a zatvara 28. februara 2020. godine. Bez obzira da li učestvujete na Takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara ili ne, vi ispunjavate uslove da učestvujete u ovom globalnom takmičenju. „do your: bit“ takmičenje organizuje obrazovna fondacija Micro:bit a podržava organizacija British Council, za više informacija pogledajte internetsku stranicu takmičenja u programiranju „Do Your Bit“

Ako učestvujete u Takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara i zainteresovani ste da učestvujete u Globalnom takmičenju u programiranju ‘do your:bit’ [uradi svoj: bit] sa istim projektom, onda vaša prijava za Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara treba biti na engleskom jeziku i usklađena sa Ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals) - SDG cilj 14 i SDG cilj 15. 

Do your:bit jetakmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara koje podstiče djecu i omladinu širom svijeta da budu kreativni i osmišljavaju rješenja za ciljeve održivog razvoja: SDG cilj 14: Život ispod vode i SDG cilj 15: Život na zemlji koristeći micro:bit računar. Djeca koja budu imala pobjednička rješenja će kao nagradu dobiti u cijelosti plaćeno putovanje u London u pratnji jednog roditelja/staratelja koje će finansirati fondacija Micro:bit. Takmičenje je otvoreno za svu djecu u dobi od 8 do 14 godina.

Kako napraviti zip folder?

Napravite folder sa svom potrebnom dokumentacijom za takmičenje. Kliknite na folder desnim dugmetom miša a onda odaberite (ili pokažite na) opciju Send to a zatim izaberite Compressed (zipped) folder. Na istom mjestu gdje se nalazi originalni folder kreira se novi folder sa istim imenom, ali će u sebi sadržati oznaku da je u zip formatu.