Children presenting their coding project to teachers

Kritičko razmišljanje 

Kritičko razmišljanje je skup različitih kompleksnih vještina koje se odnose na promišljanje višeg reda. To je samousmjereno razmišljanje koje dovodi do novih i inovativnih ideje i rješava probleme. Ono podrazumijeva kritički osvrt na iskustva i procese učenja i donošenje efektivnih odluka izbjegavanjem uobičajenih zamki kao što su, na primjer, sagledavanje samo jedne strane problema, odbacivanje novih dokaza koji ne idu u prilog vašim idejama, rezonovanje vođeno strašću a ne logikom i tvrdnje koje nisu potkrijepljene dokazima. 

U svom najboljem obliku, temelji se na univerzalnim intelektualnim vrijednostima koje nadilaze podjele teme a to su: jasnoća, tačnost, preciznost, dosljednost, relevantnost, čvrsti dokazi, dobri razlozi, dubina, širina i poštenje. 

Rješavanje problema

Rješavanje problema je mentalni proces koji uključuje sposobnost analiziranja i nalaženja rješenja koje najbolje rješava problem.  Opisuje proces u kojem postoji cilj koji nije moguće ostvariti iz bilo kojeg razloga – nedostatak reusursa, informacija i slično – što predstavlja problem. Sve što se radi kako bi se ostvario postavljeni cilj predstavlja rješavanje problema. 

Postoje rutinski i nerutinski problemi. Rutinski problemi se mogu riješiti korištenjem metoda koje su učenicima poznate tako što će ranije naučene metode ponovo primijeniti korak po korak.  Nerutinski problemi su oni za čije rješavanje 'ne postoji predvidljiv, dobro uvježban pristup ili put izričito naveden zadatkom, uputstvima zadatka ili razrađenim primjerom'. Svakom je potrebna vještina rješavanja problema u svakodnevnom životu.  Podrazumijeva grupu vještina koje, pored kognitivnih, uključuju društvene i druge vještine koje nam pomažu da utvrdimo uzroke problema i pronađemo efikasna rješenja. Koristimo kritičko i kreativno razmišljanje kako bismo riješili probleme.   

Prednosti ovladavanja vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema

Prednosti ovladavanja vještinom kritičkog razmišljanja

  • Kritičko razmišljanje poboljšava fleksibilnost učenika i vještine učenja. Mi ne znamo u kojoj mjeri će se tehnologija promijeniti do trenutka kad mladi ljudi završe školovanje. Ovladavanje vještinom kritičkog razmišljanja i rješavanja problema će ih pripremiti na to da brže uče i prilagođavaju se te da budu u toku sa relevantnim promjenama u svojim oblastima studiranja, kojegod one bile.    
  • Kritičko razmišljanje čini da je obrazovanje manje pasivno a više interaktivno. Naučiti učenike kako da kritički pristupe bilo kojoj temi dovodi do toga da ta tema za njih postaje relevantna. Pomaže im da bolje razumiju i više se fokusiraju na datu temu i njen značaj za njihove živote i čini da se osjećaju kao aktivni učesnici. 
  • Vještine kritičkog razmišljanja i rješavanja problema povećavaju akademski uspjeh. Umjesto da se za podučavanje i usmjeravanje oslanjaju na nastavnike i vrijeme u učionici, učenici s vještinama kritičkog razmišljanja postaju nezavisni i samousmjereni. 
  • Kritičko razmišljanje je temelj nauke i liberalno-demokratskog društva. Nauka zahtijeva kritičku upotrebu razuma u procesu eksperimentisanja i potvrđivanja teorije. Pravilno funkcionisanje liberalne demokratije zahtijeva od građana koji su u stanju kritički razmišljati o društvenim problemima da donose utemeljene odluke o pravilnom upravljanju i prevladaju pristranost i predrasude.

Prednosti ovladavanja vještinom rješavanja problema

  • Učenici stiču sposobnost da kritički sagledavaju iskustva i procese učenja i donose efektivne odluke
  • Pri rješavanju problema, učenici usvajaju i druge bitne vještine kao što su kreativnost, kolaborativni rad i saradnja. 
  • Kritičko razmišljanje omogućava odvajanje činjenica od mišljenja i pomaže pri razmatranju svih mogućih opcija u rješavanju problema.
  • Učenici se pripremaju za poslove koji još uvijek ne postoje. Radna sredina se brzo mijenja i mi jednostavno ne znamo koji poslovi će postojati a još manje šta će sve biti potrebno za njihovo obavljanje. Radnici će se vjerovatno birati na temelju njihove sposobnosti da brzo uče, prilagođavaju se promjenama i samostalno rade, samostalno donose odluke vezane za posao i mogu sami da rješavaju probleme. 
Podijelite sadržaj