Globalne nagrade za nastavu engleskog jezika

Da li ste u posljednje dvije godine osmislili proizvod, publikaciju ili uslugu za učenje engleskog jezika koja je funkcionalna i inovativna? Ako ste bili uključeni u osmišljavanje novih materijala koji pomažu i poboljšavaju nastavu engleskog jezika, podnesite svoje prijave za ELTons nagrade za inovacije 2019.

Rok za prijavu: petak, 2. novembar 2018

Tražimo nove i inovativne resurse za učenje i nastavu engleskog jezika, konvencionale i digitalne, iz najšireg konteksta širom svijeta.

Kategorije koje nagrađujemo:

  • Inovacija u oblasti kurseva
  • Inovacija u materijalima za nastavnike
  • Inovacija u materijalima za učenike
  • Digitalna inovacija
  • Inovacija u lokalnom partnerstvu sa Cambridge Assesment English.

O ELTons-u

Već sedamnaest godina nagrade ELTons slave najoriginalnije kurseve, publikacije, projekte, aplikacije i platforme, koji pronalaze nove načine da pomognu učenicima i nastavnicima engleskog jezika da postignu svoje ciljeve. Nagrade takođe odaju priznanje organizacijama, timovima i pojedincima čiji originalni pristupi pomažu u oblikovanju budućnosti nastave i učenja engleskog jezika.