Test iz vještine Govor je podijeljen na 4 dijela i traje 12 minuta.

  • Budite sigurni da ste ispravno razumjeli pitanje i dajte što je moguće precizniji odgovor na njega.
  • Pokušajte da objasnite i proširite svoje odgovore.
  • Razgovijetno govorite u mikrofon i obratite pažnju na vrijeme.
  • Prije samog testa vježbajte govor što više, ne brinite previše o greškama već se skoncentrišite na značenje onoga što govorite.
  • Snimajte se dok govorite: pokušajte da poboljšate svoj fond riječi i izgovor i smanjite oklijevanje prilikom govora.

Vanjski linkovi