Imamo više od 80 godina iskustva u podučavanju i testiranju znanja engleskog jezika širom svijeta. Pomogli smo ljudima u više od 140 zemalja svijeta da steknu kvalifikacije iz engleskog jezika koje su im omogućile da na najbolji način iskoriste sve životne prilike. To iskustvo je garancija da, ukoliko polažete IELTS ispit u British Council-u, možete biti sigurni da ćemo se o vama dobro brinuti.

IELTS je najšire prihvaćen ispit engleskog jezika koji koristi konverzacijski ispit razgovora “licem u lice” za ocjenjivanje vaših komunikacijskih vještina. 

Navešćemo samo nekoliko razloga zašto su milioni ljudi polagali IELTS ispite u British Council-u:

  • Stručna podrška: od video materijala i knjiga do interaktivnih kurseva na internetu, imate pristup najboljim materijalima za pripremu koji će vam pomoći da položite ispit s dobrim rezultatima.
  • Besplatni materijali za pripremu: Road to IELTS/Put do IELTS ispita je popularni internetski kurs British Council–a za pripremanje ispita. Kada se prijavite za IELTS ispit u British Council-u, dobijate pristup besplatnoj edukaciji u trajanju od 30 časova. 
  • Pogodni datumi i lokacije: testiranje vršimo na više od 500 lokacija u preko 100 zemalja. To znači da imate na raspolaganju širok izbor opcija gdje i kada ćete pristupiti testiranju.
  • Jednostavna prijava: za IELTS ispit se možete prijaviti putem interneta te iskoristiti fleksibilne mogućnosti plaćanja u eurima. 
  • Brzi rezultati: Moći ćete da vidite svoje rezultate na internetu već 13. dan od dana kad ste polagali ispit.

Pogledajte i