Ako planirate polagati IELTS a želite kvalitetne nastavne materijale na kojima možete vježbati kad i gdje vam odgovara, preuzmite našu besplatnu aplikaciju za pripremu IELTS-a.

IELTS Prep App

Fokusirajući se na dijelove testa Slušanje i Govor, aplikacija vam pomaže da proširite rječnik, vježbate gramatiku i shvatite šta da radite na dan testiranja. Ova aplikacija pruža vam priliku da testirate svoje znanje kroz gramatičke vježbe, izradu oglednih testova iz Slušanja i Govora, te gledanje videozapisa intervjua obavljenih u okviru dijela IELTS-a koji testira Govor.

Naša IELTS Prep Apptakođe prati kako napredujete, te objašnjava kriterije ocjenjivanja IELTS-a, tako da znate da li ste spremni ovaj ispit položiti s rezultatima koji su vam potrebni.

Preuzmite za: iOS | Android

IELTS WORD POWER

S više od 100 pitanja za testiranje vokabulara, ova aplikacija vam pomaže da poboljšate svoj engleski i pripremite se za IELTS. Možete odgovoriti na pitanja iz 11 kategorija: od nauke i tehnologije do rada i poslovanja.

Preuzmite za: iOS | Android

IELTS 1001 WAYS

1001 ways je zabavna i edukativna aplikacija za mobilne uređaje koja vam omogućava da naučite prepoznati razne naglaske s kojima se engleski govori u svijetu. Vrlo jednostavno: gledate videozapis osobe koja govori i pogađate odakle je ta osoba. Testirajte svoje vještine slušanja i postanite stručnjak za naglaske!

Ako želite postati dio aplikacije, dovoljno je da snimite videozapis od pet sekundi izgovarajući: «There are one thousand and one ways to speak English» i vaš zapis će biti dodan u aplikaciju!

Preuzmite za: iOS | Android