Kad se prijavljujete za testiranje važno je da pročitate i prihvatite Odredbe i uslove IELTS-testiranja.

Odredbe i uslove dobijate i u dokumentu Informacije za kandidate (Notice to Candidates) koji je dio obrasca za prijavu.

Odredbe i uslovi sadrže važne informacije koje se odnose na:

  • organizaciju ispitnog dana
  • stvari koje je dozvoljeno unijeti na testiranje
  • pravila kojih se morate pridržavati
  • sigurnost testa
  • šta možete očekivati od procesa ocjenjivanja
  • postupak otkazivanja prijave
  • način na koji koristimo vaše lične podatke

Potpisivanjem izjave u obrascu prijave potvrđujete da ste pročitali i shvatili Odredbe i uslove IELTS-testiranja i da na njih pristajete.

MOLIMO IMAJTE NA UMU:  

Sigurnost IELTS-testiranja nam je veoma važna. Kao dodatna mjera sigurnosti, od svih kandidata će se tražiti da ih fotografira administrativno osoblje IELTS –a na dan polaganja ispita. Molimo vas da razmotrite objašnjenje obaveze fotografiranja koje vam je dostavljeno nakon što ste rezervirali datum polaganja. 

Promjena termina

Zahtjeve za promjenu termina moguće je uvažiti do pet nedelja prije datuma polaganja. Promjena termina je moguća i tokom pete nedelje prije datuma polaganja zbog zdravstvenih razloga. Potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju najkasnije pet radnih dana nakon datuma polaganja testa zajedno sa formularom za refundaciju ili odlaganje ispita i plaća se taksa za promjenu termina u vrijednosti od 40 BAM, u protivnom se tretira kao otkazivanje testa i ne vrši se povrat novca.

Otkazivanje polaganja

Za otkazivanje već prijavljenog termina važe isti uslovi kao i za promjenu termina.