Your results

Rezultati

Većina rezultata objavljuje se četiri sedmice nakon datuma održavanja pismenog ispita. Svi ostali rezultati objavljuju se u roku od dvije sedmice nakon toga. 

INDIVIDUALNI KANDIDATI

Sad kandidati mogu vidjeti svoje rezultate i preko Interneta, direktno im pristupivši sa stranice  Cambridge English Language Assessment Online Results Service. Raspored koji dobija svaki kandidat sadrži i informacije o načinu pristupanja ovom sistemu. Kandidati će i elektronskom poštom biti obaviješteni o početku perioda objavljivanja rezultata. Molimo vas da imate na umu da kandidati moraju sačuvati svoj lični raspored sve dok ne dobiju rezultate ispita.

CENTRI ZA PRIPREMU ISPITA 

Svi ovakvi centri koji prijave kandidate za ispite Cambridge English imaju direktan pristup rezultatima i Izvještajima o rezultatu svojih polaznika sa internetske stranice Cambridge English Language Assessment site for Preparation Centres. Čim se ovdje registrujete, šalje vam se e-mail s informacijama o načinu pristupanja sistemu. Molimo vas da imate na umu da se kandidati prijavljeni preko centara mogu prijaviti za Online Results Service.

Certifikati

Ukoliko ste položili ispit, certifikat vam se šalje otprilike dva mjeseca nakon objavljivanja rezultata. Ako ste na ispit bili prijavljeni preko nekog centra za učenje stranih jezika, vaš certifikat se šalje toj školi. Ako ste se na ispit prijavili kao individualni kandidat, vaš certifikat se šalje na vašu poštansku adresu.

Young learners – ispiti za djecu

Cambridge English Language Assessment šalje vam diplomu koja jasno pokazuje vaš učinak na svakom dijelu ispita – Slušanje, Čitanje i pisanje, te Govor. 

Za svaki dio ispita možete dobiti jedan ili više (do pet) štitova Cambridgea, tako da za cijeli ispit možete dobiti do 15 štitova!

Rezultati ispita Young Learner objavljuju se otprilike osam sedmica nakon datuma održavanja ispita. Diplomu dobijaju svi koji dovrše ispit jer bitno je ukazati na ono što djeca znaju (a ne na ono što ne znaju). Diploma je djeci priznanje za učešće u testiranju.  

Extended certification – Dodatak certifikatima

Cambridge English je u martu 2011. godine uveo Dodatak certifikatima (Extended Certification) koji će mnogim kandidatima pružiti dodatno priznanje za znanje iskazano na ispitima Cambridge English. Univerzitima, poslodavcima i ostalim organizacijama ovaj Dodatak pruža bolji uvid u način poređenja rezultata ispita Cambridge English sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ).

Dodatne informacije i uzorke certifikata možete naći na:

Žalba na rezultat ispita

Ukoliko smatrate da na ispitu niste bili korektno ocijenjeni, za žalbe na rezultat ispita Cambridge English ima pouzdanu i temeljitu proceduru – Result Enquiry Procedure – koja garantuje provjeru svih komponenti ispita te, ukoliko se to zahtijeva, i njihovo ponovno ocjenjivanje. Ukoliko želite uložiti žalbu na rezultat svog ispita, tu žalbu u vaše ime mora podnijeti British Council.

Procedura Žalbe na rezultat ispita ima dva stepena:

FAZE ŠTA PODRAZUMIJAVA PROCES PODNOŠENJA UPITA? KOLIKO JE VREMENA POTREBNO? CIJENA
Faza 1 Ponovna provjera  Oko 5 dana 68 BAM
Faza 2 Ponovno pregledanje svih pisanih dijelova ispita* Do tri sedmice**

KET/PET: 195 BAM

FCEfs/CAE/CPE: 255 BAM

*Imajte na umu da se ovaj proces ne odnosi na usmeni dio ispita (Govor).

** Zahtjev za Drugi stepen žalbe kandidat može podnijeti tek po prijemu rezultata i okončanju Prvog stepena žalbenog procesa.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite više informacija o ispitima, možete ih zatražiti e-mailom ili na broj telefona +387 (0)33 250 230 (od 14:00 do 16:00 svim radnim danima osim petka), a možete nas potražiti i na Facebooku.