INDIVIDUALNI KANDIDATI

Prijava

Individualni kandidati podnose:

Uz formular za prijavu ispita, kandidati koji polažu FCE, CAE, CPE i BEC treba da prilože i saglasnost za fotografisanje (za punoljetne kandidate), odnosno saglasnost za fotografisanje koju potpisuje roditelj/staratelj (za kandidate ispod 18 godina).

Molimo vas da nam sve potrebne dokumente skenirane pošaljete e-mailom.

Plaćanje

Platiti možete bankovnom doznakom ili poštanskom uplatnicom. Uzorak uplatnice naći ćete ovdje

Važna napomena: prije nego što prijavite ispit, pročitajte dokument Pravila i propisi za polaganje ispita – Rules and Regulations. 

ŠKOLE ZA UČENJE STRANIH JEZIKA

Prijava 

Škole za učenje stranih jezika prijavljuju svoje candidate popunjavanjem Grupne prijave: Block Entry Form. Prijavu nam možete poslati e-mailom, te u međuvremenu obaviti plaćanje bankovnim transferom. 

I u ovom slučaju za sve kandidate obavezno podnosite saglasnost za fotografisanje na dan ispita: Test day photography consent form.

Plaćanje

Na osnovu fakture i uputstava koja ćemo vam poslati, plaćanje možete izvršiti bankovnom doznakom ili poštanskom uplatnicom – ukoliko trebate više informacija, kontaktirajte nas.