Special arrangements

British Council svim kandidatima pruža jednake mogućenosti što, naravno, uključuje i kandidate s posebnim potrebama. Posebne aranžmane moguće je obezbijediti za:

  • ispite Cambridge English koji se polažu na papiru i
  • neke strukovne i univerzitetske ispite.

Kontaktirajte nas ukoliko vas zanima koje vrste posebnih aranžmana možemo obezbijediti za polaganje ispita. Navodimo nekoliko primjera posebnih aranžmana već održanih ispita:

  • ispitna pitanja na Brailleovom pismu ili ispitna pitanja s uvećanim slovima za kandidate koji imaju poteškoće s vidom
  • dodatno vrijeme na pismenom dijelu ispita potrebno zbog disleksije, disgrafije ili disortografije
  • administrativne prilagodbe (npr. slušalice, kompjuter itd.)
  • na testu Slušanja CD za ljude s posebnim potrebama  
  • verzija testa Slušanja gdje je moguće čitanje s usana

Naveli smo samo nekoliko primjera, ali mi smo otvoreni za razgovor o aranžmanima koji bi ispite učinili dostupnima i za vas. Bitno je da ispitni centar što ranije obavijestite o posebnim aranžmanima kakvi su vam potrebni, kako bi se mogli organizovati na vrijeme. Ukoliko je moguće, molimo vas da navedenu invalidnost potkrijepite ljekarskim nalazom. Skeniranu medicinsku dokumentaciju možete nam poslati e-mailom ili nam kopije te dokumentacije dostavite na adresu našeg ureda u Sarajevu.