Young learners

Ovi ispiti su osmišljeni za ocjenjivanje znanja engleskog jezika kod djece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Starters, Movers i Flyers) i djecu motiviraju na dalje učenje prateći ostvareni napredak. 

Cambridge English: Starters

Cambridge English: Starters prvi je od tri nivoa ispita Cambridge English: Young Learners (YLE) namijenjenih djeci u uzrastu od 7 do 12 godina. Ovaj ispit ohrabruje vaše dijete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod djece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: pripremni.

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina i pohađala su oko 100 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba pokazati sposobnost da:

  • prepozna boje
  • usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog
  • na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne riječi. 

Šta se dešava kad moje dijete izađe na ovaj ispit?

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocjena. Vaše dijete na svakom dijelu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Certifikat prikazuje broj štitova koje dijete osvoji za svaki pojedini dio ispita. Dijete dobija certifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispita. 

Listening Reading and Writing Speaking
20 mins
Maximum five shields
20 mins
Maximum five shields
3-5 mins
Maximum five shields

Cambridge English: Movers

Cambridge English: Movers drugi je od tri nivoa ispita Cambridge English: Young Learners (YLE) za djecu između 7 i 12 godina. Ovaj ispit vaše dijete ohrabruje da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika. 

Nivo kompetencije: početnički = A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između 8 i 11 godina i pohađala su oko 175 časova engleskog jezika.

Na ovom ispitu vaše dijete treba pokazati sposobnost da na engleskom jeziku:

  • razumije osnovne instrukcije 
  • popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u sedmici, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za djecu.

Šta se dešava kad moje dijete izađe na ovaj ispit?

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocjena. Vaše dijete na svakom dijelu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Certifikat prikazuje broj štitova koje dijete osvoji za svaki pojedini dio ispita. Dijete dobija certifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispita.

Listening Reading and Writing Speaking
25 mins
Maximum five shields
30 mins
Maximum five shields
5-7 mins
Maximum five shields

Cambridge English: Flyers

Cambridge English: Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa ispita Cambridge English: Young Learners (YLE) namijenjenih djeci između 7 i 12 godina. Ovaj ispit dokazuje da vaše dijete razumije engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama i da u jednostavnim svakodnevnim situacijama može koristiti engleski jezik.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Djeca koja polažu ovaj ispit ispit obično imaju između 9 i 12 godina i pohađala su oko 250 časova engleskog jezika.

 Na ovom ispitu vaše dijete treba pokazati sposobnost da na engleskom jeziku:

  • objasni razlike između dvije priče ili dvije slike
  • napiše ili ispriča neku priču 
  • postavlja pitanja koristeći prošlo vrijeme. 

Ispit Cambridge English: Flyers ekvivalent je ispita Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Šta se dešava kad moje dijete izađe na ovaj ispit?

Na ovom ispitu nema prolaznih i neprolaznih ocjena. Vaše dijete na svakom dijelu ispita može osvojiti maksimalno pet štitova. Certifikat prikazuje broj štitova koje dijete osvoji za svaki pojedini dio ispita. Dijete dobija certifikat oko mjesec dana nakon polaganja ispita.

Listening Reading and Writing Speaking
25 mins
Maximum five shields
40 mins
Maximum five shields
7-9 mins
Maximum five shield