General English

Bilo da ste početnik ili engleski jezik tečno govorite ali ga želite naučiti još bolje, bilo da studirate ili radite, mi sigurno imamo ispit prikladan za vas. Pronađite ispit koji vam najviše odgovara.

Cambridge English: Key (KET) i Key for Schools (KETfS)

 Cambridge English: Key – možda poznatiji kao Key English Test (KET) najniži je nivo spektra ispita Cambridge English koji testiraju znanje engleskog jezika. KET dokazuje da se komunicirajući na engleskom jeziku možete snaći u nezahtjevnim svakodnevnim situacijama.  

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) zapravo je školska verzija Cambridge English: Key i rezultira međunarodno priznatim certifikatom na istom nivou. Jedina razlika je u tome što je sadržaj ovih ispita prilagođen interesu i iskustvu školskih učenika.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

KET bi trebalo polagati nakon 250 sati učenja i vježbanja tj. onda kada engleski jezik govorite, pišete i razumijete na osnovnom nivou. Ovaj ispit je prvi korak ka usavršavanju znanja engleskog jezika koji će vam koristiti u budućem radu i učenju. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • postavljate pitanja i odgovarate na pitanja o sebi i o drugima
 • razumijete obavještenja i instrukcije date razgovijetnim i nešto sporijim govorom
 • izrazite svoje mišljenje o nečemu što ste pročitali ili čuli.

Kakav je format ovog ispita?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U toku jednog dana polažete prvi (Čitanje i pisanje) i drugi dio ispita (Slušanje). Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.

KET / KETfS Reading and Writing Listening Speaking
Time allowed 1 hr 10 mins 30 mins 8-10 mins per pair of candidates
Marks (% of total) 50% 25% 25%

Cambridge English: Preliminary (PET) i Preliminary for Schools (PETfS)

 Cambridge English: Preliminary naziva se i Preliminary English Test (PET), a postoji i verzija ovog ispita za škole: Preliminary English Test for Schools (PETfS). Polaganjem ovog ispita dokazujete da ste sposobni komunicirati na engleskom jeziku u praktičnim svakodnevim situacijama. PET vam pruža dobru osnovu ukoliko u budućnosti namjeravate steći stručne kvalifikacije na institucijama gdje se nastava odvija na engleskom jeziku. 

Nivo kompetencije: srednji = B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Pripremajući se za ispit PET svoje znanje engleskog jezika usavršavate u mjeri dovoljnoj da ovaj jezik bez problema koristite za komunikaciju pri putovanjima ili obavljanju poslova.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • objasnite šta vam se sviđa a šta ne sviđa, i svoje stavove branite tj. učestvujete u diskusijama
 • razumijete pismena i usmena obavještenja i instrukcije  
 • napišete privatno pismo i na sastancima ili raspravama pravite bilješke.

Kako se odvija ovaj ispit?

Ispit se sastoji iz tri dijela. U toku jednog dana polažete prvi (Čitanje i pisanje) i drugi dio ispita (Slušanje). Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.  

PET / PETfS Reading and Writing Listening Speaking
Time allowed 1 hr 30 mins 30 mins 10-12 mins per pair of candidates
Marks (% of total) 50% 25% 25%

Cambridge English: First (FCE) i First for Schools (FCE)

Cambridge English: First poznat je i kao First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS) tj. verzija ovog ispita za škole. Ova kvalifikacija dokazuje da engleski jezik i pismeno i usmeno koristite dovoljno dobro da biste mogli raditi ili studirati na engleskom govornom području.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Za FCE se pripremate ukoliko želite raditi u organizacijama gdje se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite živjeti u zemlji engleskog govornog područja ili pohađati pripremne kurseve za upis na univerzitete gdje se nastava odvija na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete kratke izvještaje i komunicirate elektronskom poštom
 • argumentirate neku ideju i o njoj vodite rasprave
 • razumijete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji.

Kako se odvija ovaj ispit?

FCE se sastoji iz pet dijelova. U istom danu polažete dijelove: Čitanje, Pisanje, Engleski u praksi i Slušanje. Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.  

FCE / FCEfs Reading and Use of English Writing Listening Speaking
Time allowed 1hr 15 mins 1 hr 20 mins about 40 mins 14 mins

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced poznat je i kao Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očukuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata dodiplomskih universitetskih studija.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

CAE polažete kad poslodavcima ili univerzitetima trebate dokazati da u profesionalnom i akademskom okruženju bez problema komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete izvještaje i e-mailove kompleksnog sadržaja, i zapisujete bilješke na sastancima i predavanjima
 • držite prezentacije o složenim idejama
 • razumijete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara.

Kako se odvija ovaj ispit?

Ispit CAE ima pet dijelova. U istom danu polažete dijelove: Čitanje, Pisanje, Engleski u praksi i Slušanje. Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.  

CAE Reading and Use of English Writing Listening Speaking
Time 1hr 30 mins 1 hr 30 mins about 40 mins 15 mins per pair of candidates  

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency poznat je i kao Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Ova kvalifikacija dokazuje da ste engleskim jezikom potpuno ovladali i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtijevaju tečno korištenje jezika, uključujući zahtjevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English.

Nivo kompetencije: najviši = C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ispit CPE polažete kad poslodavcima trebate dokazati da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite prijaviti doktorat na univerzitetu gdje se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • razumijete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • bez problema razumijete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Kako se odvija ovaj ispit?

Ispit CPE se sastoji iz četiri dijela. Tri dijela ispita polažete u toku istog dana: Čitanje i Engleski u praksi, Pisanje i slušanje. Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.  

CPE Reading and Use of English Writing Listening Speaking
Time allowed 1hr 30 mins 1hr 30 mins 40 mins 16 mins per pair of candidates