Business English

U današnjem svijetu globalnog poslovanja, izuzetno je važno poslodavcima dokazati da na engleskom jeziku djelotvorno komunicarate i u svakodnevici poslovnog okruženja. Ispite iz poslovnog engleskog nudimo na tri nivoa: Cambridge English: Business Preliminary, Cambridge English: Business Vantage i Cambridge English: Business Higher.

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Cambridge English: Business Preliminary poznat je i kao Business English Certificate (BEC) Preliminary. Ovo je prvi od tri nivoa certifikata Cambridge English Business. Ovom kvalifikacijom poslodavcima dokazujete da ste sposobni na engleskom komunicirati u praktičnim svakodnevnim situacijama poslovnog okruženja. Nivo ovog ispita isti je kao nivo ispita Cambridge English: Preliminary (PET), ali se fokus stavlja na terminologiju poslovnog okruženja.

Nivo kompetencije: srednji = B1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit je namijenjen onima koji usavršavaju svoje znanje engleskoj jezika jer žele povećati svoje šanse za napredak u karijeri. Priprema za BEC Preliminary pruža vam dobar osnov za sticanje upravo onih vještina u engleskom jeziku koje su potrebne za rad u međunarodnom poslovanju.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • razumijete kratke telefonske razgovore i generalne diskusije o poslovanju
  • raspravljate o praktičnim poslovnim zadacima kao što su narudžbe, ili odgovorite na upit pružajući opšte informacije
  • pišete kratka poslovna pisma i e-mailove.

Ovaj ispit se sastoji od tri dijela. Dva prva dijela (Čitanje i pisanje, Slušanje) polažete istog dana. Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača 

  Reading and Writing Listening Speaking
Time 1 hr 30 mins 40 mins 12 mins
Marks (% of total) 50% 25%

25%

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: Business Vantage poznat je i kao Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Ovo je drugi od tri nivoa certifikata Cambridge English Business. Ovom kvalifikacijom dokazujete da ste na engleskom sposobni komunicirati i u okviru poslovnog okruženja. Radi se o nivou ispita Cambridge English: First (FCE) s tim što se BEC Vantage fokusira na terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju.

Nivo kompetencije: viši srednji = B2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit polažete ako poslodavcima želite dokazati da ste engleski jezik svladali dovoljno dobro za nesmetano fukcionisanje u poslovnom okruženju gdje se komunikacija odvija na engleskom jeziku. Priprema za BEC Vantage razvija i vaše samopouzdanje i jezičke vještine potrebne za uspješan rad u međunarodnom poslovanju.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • razumijete poslovne izvještaje i poslovna pisma
  • izrazite svoje mišljenje ili učestvujete u diskusiji o pitanjima praktičnog poslovanja
  • pripremite i održite kratku prezentaciju,  i napišete kraći poslovni prijedlog.

Ovaj ispit se sastoji od tri dijela. Dva prva dijela (Čitanje i pisanje, Slušanje) polažete istog dana. Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.

  Reading Writing Listening Speaking
Time 1 hr 45 mins 40 mins 14 mins
Marks (% of total) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: Business Higher poznat je i kao Business English Certificate Higher (BEC Higher). Radi se o ispitu na trećem i posljednjem nivou certifikata Cambridge English Business. Ova kvalifikacija dokazuje da ste i u poslovnom okruženju savršeno sposobni komunicirati na engleskom jeziku. Nivo ovog ispita isti je kao i nivo ispita Cambridge English: Advanced (CAE), ali se fokusira na terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Kome je namijenjen ovaj ispit?

Ovaj ispit je namijenjen onima koji žele usavršiti znanje engleskog jezika, a posebno terminologije koja se koristi u poslovnom okruženju. Certifikat BEC Higher poslodavcima dokazuje da efikasno komunicirate na engleskom jeziku čak i u zahtijevnom poslovnom okruženju. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • aktivno učestvujete na poslovnim sastancima, artikulirajući svoje stavove i argumentirano ih zastupajući 
  • razumijete većinu poslovnih izvještaja i poslovne korespondencije
  • pišete detaljne poslovne prijedloge i poslovna pisma.

Svi ispiti iz poslovnog engleskog sastoje se od tri dijela. Dva prva dijela (Čitanje i pisanje, Slušanje) polažete istog dana. Nije isključeno da ćete usmeni dio ispita (Govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, pred dva ispitivača.

  Reading Writing Listening Speaking
Time 1 hr 1hr 10 mins 40 mins 16 mins
Marks (% of total) 25% 25% 25% 25%