Exam dates, costs and locations

Činimo sve da polaganje ispita Cambridge English učinimo što jednostavnijim za one koji ih polažu kod nas.  

Na ovoj stranici možete pronaći datume, cijene i period registracije ispita Cambridge English. Rado ćemo prihvatiti prijave kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine i organizovati održavanje ispita u Banjoj Luci, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu, Trebinju i Tuzli, pod uslovom da je zadovoljen postojeći uslov minimalnog broja prijava.

KET

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
12 Oktobar (sub) 4 -13 Okt 2019 SA, BL 28 Aug - 4 Sep 2019

U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

KET for Schools

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
19 Oktobar (sub) 11 - 20 Okt 2019 SA, BL 28 Aug - 4 Sep 2019

U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

PET

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
12 Oktobar (sub) 4 -13 Okt 2019 SA, BL 28 Aug - 4 Sep 2019

U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

PET for Schools

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
19 Oktobar (sub) 11 - 20 Okt 2019 SA, BL 28 Aug - 4 Sep 2019

U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

FCE

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
12 Oktobar (sub) 4 -13 Okt 2019 SA, BL 28 Aug - 7 Sep 2019

FCE, CAE i CPE kandidati moraju da predaju formular za fotografisanje na dan ispita uz aplikaciju. Molimo da preuzmete ovaj formulara sa naše stranice. 
U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

FCE for Schools

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
 30. nov (sub) 22. nov - 1. dec 2019 SA 14 - 20 Okt 2019

U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

CAE

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
19 Oktobar (sub) 11 - 20 Okt 2019 SA, BL 28 Aug - 13 Sep 2019

FCE, CAE i CPE kandidati moraju da predaju formular za fotografisanje na dan ispita uz aplikaciju. Molimo da preuzmete ovaj formulara sa naše stranice. 
U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

CPE

Datumi ispita 2019 Period za usmeni Lokacije Rok za registraciju
30. nov (sub) 22. nov - 1. dec 2019 SA 14 - 20 Okt 2019

FCE, CAE i CPE kandidati moraju da predaju formular za fotografisanje na dan ispita uz aplikaciju. Molimo da preuzmete ovaj formulara sa naše stranice. 
U nekim slučajevima moguća je registracija nakon roka za prijavu uz plaćanje naknade za kasnu prijavu (Late entry fee). Ako želite da se prijavite nakon naznačenog roka molimo da nas kontaktirate.

Cijene ispita

Ispit Cijena (BAM)
YLE Starters  100.00 BAM
YLE Movers  105.00 BAM
YLE Flyers  105.00 BAM
KET  150.00 BAM
KET for Schools  150.00 BAM
PET  165.00 BAM
PET for Schools  165.00 BAM
FCE  285.00 BAM
FCE for Schools  285.00 BAM
CAE  295.00 BAM
CPE  305.00 BAM
Late Entry Fee  50.00 BAM

Molimo da imate na umu da je moguća promjena cijena zbog promjena u kursu. 

Kolona A (datum ispita ): pisani dio ispita. Na ovaj dan ćete raditi ispit.
Kolona B (period za usmeni): usmeni dio vašeg ispita bit će organiziran unutar ovog perioda.
Kolona C (lokacije): ispit se nudi na sljedećim lokacijama: BI (Bijeljina), BL (Banja Luka), SA (Sarajevo), TR (Trebinje), TZ (Tuzla).
Kolona D (period registracije): vremenski rok unutar kojeg se možete prijaviti za ispit. 

Datumi pismenog dijela ispit (Kolona A) su fiksni i ne mogu se pomjerati. Usmeni dio se može održati u različit dan u odnosu na pismeni dio ispita unutar perioda za usmeni (Kolona B). Kandidati će biti obavješteni putem e-maila o vremenu ispita oko 10 dana prije prve komponente. Obezbjedite da ste slobodni na dan pismenog ispita, kao i u vrijeme zakazanog usmenog ispita. 

Young Learners Exams (YLE) se može organizovati po zahtjevu bilo kad kao i unutar naznačenih registracijskih perioda ukoliko je dovoljno prijavljenih kandidata. Ovi ispiti se mogu održati u vašem gradu/školi ukolilko je prijavljeno više od 20 kandidata. Ukoliko želite prijaviti više od 20 kandidata za YLE ispit molimo da nas kontaktirate bar 8 sedmica prije željenog datuma ispita. 

Molimo da imate na umu da British Council zadržava pravo da odluči da li da organizira određene Cambridge English ispite/nivoe u određenim gradovima zavisno od minimalnog broja prijavljenih kandidata. Ukoliko je nedovoljno prijavljenih kandidata British Council zadržava pravo da otkaže ispit, te u tom slučaju se cijena ispita refundira kandidatima koji su se prijavili, ili se u zadržava u dogovoru sa kandidatima za transferiranje za sljedeći termin ispita ili na alternativnu lokaciju. 

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebno više informacija.