What to expect on exam day

Ovdje ćete pronaći savjete koji vam mogu biti korisni u danima održavanja pismenog i usmenog ispita.

Šta da se radi na pismenim ispitima

PRIJE POČETKA ISPITA

 • Ponesite hemijsku olovku, grafitnu olovku, gumicu, pasoš / putovnicu ili ličnu kartu / osobnu iskaznicu i svoj raspored.
 • Na mjesto održavanja ispita dođite najmanje 30 minuta prije početka ispita.
 • Potražite oznake ispita i utvrdite u kojoj se prostoriji održava vaš ispit. Supervizor će vas obavijestiti kad bude vrijeme za ulazak.
 • Svoj raspored držite pri ruci. Zapamtite broj svoje prijave. Na osnovu tog broja određuje se u kojoj prostoriji polažete ispit i za kojim stolom sjedite.

TOKOM ISPITA

ČIM UĐETE:

 • Isključite mobilni telefon, bilo kakve alarme i podsjetnike.
 • Isključite i ostale elektronske uređaje, ne zaboravite isključiti i eventualno postavljeni alarm na svom satu.
 • Mobilne telefone i ostale nedozvoljene predmete (knjige, torbe itd.) ostavite na za to određeno mjesto koje će vam naznačiti osoba koja nadgleda ispit.
 • Možete zadržati bocu vode, ali je nemojte držati da stolu nego je ostavite na podu, za svaki slučaj. 
 • Nakon što se smjestite, osoba koja nadgleda ispit zamoliće vas da pokažete pasoš / putovnicu ili ličnu kartu / osobnu iskaznicu i svoj raspored, kako bi se utvrdilo da se zaista radi o kandidatu koji je prijavljen za polaganje ispita.
 • Osoba koja nadgleda ispit distribuira papire s ispitnim pitanjima (a u nekim slučajevima i posebne  listove za upisivanje odgovora i / ili  papir za koncepte i bilješke)
 • U slučaju da na papiru s ispitnim pitanjima vaše ime nije odštampano kako treba, o tome odmah obavijestite osobu koja nadgleda ispit.
 • Osoba koja nadgleda ispit daje posebne instrukcije za svaki dio ispita. Ove instrukcije pažljivo saslušajte te, ukoliko vam nešto nije jasno u vezi s određenom procedurom,  zatražite objašnjenje od osobe koja nadgleda ispit.

NA POČETKU ISPITA:

 • Pažljivo pročitajte instrukcije odštampane na naslovnoj stranici ispitnih pitanja (i, ukoliko relevantno, na listu za upisivanje odgovora).
 • Nemojte otvarati ispitna pitanja dok vam se to ne kaže.
 • Osoba koja nadgleda ispit daje informacije o trajanju pojedinih dijelova ispita. Pobrinite se da sve zadatke završite u zadatom roku jer vam dodatno vrijeme za prenošenje odgovora neće biti odobreno. 
 • Osoba koja nadgleda ispit obavještava da li je za upisivanje odgovora na pojedinim dijelovima ispita obavezno koristiti grafitnu ili hemijsku olovku.
 • Pisanje: odgovore upisujte u za to predviđeni proctor, unutar sivih linija. Za bilješke i koncepte koristite prazne stranice.
 • Slušanje: ovaj test ima četiri odvojene sekcije, a zapis na CD-u sadrži sve neophodne pauze i instrukcije za kandidate. Svaki dio se preslušava dva puta. Vrijeme za prenošenje (upisivanje konačnih) odgovora tačno je određeno i CD-zapis sadrži obavještenje da je ispit završen.
 • Ne smijete pričati, prepisivati niti koristiti nedozvoljene uređaje (na primjer mobilne telefone) jer zbog toga možete biti diskvalifikovani.
 • Ukoliko morate u toalet, iz sigurnosnih razloga vas tamo mora otpratiti neko od osoblja.
 • U slučaju potrebe, podignite ruku. Zbog odlaska u toalet nikome se ne može odobriti produžetak vremena za davanje odgovora.
 • Na pismenom ispitu osoba koja nadgleda ispit upozorava kad do kraja ispita ostane još 10 odnosno 5 minuta. 

NA KRAJU ISPITA:

 • Po isteku vremena predviđenog za davanje odgovora, zamoljeni ste da spustite olovke.
 • Prije nego što vam bude dozvoljeno da napustite prostoriju u kojoj se održava ispit, osoba koja nadgleda ispit mora sakupiti sve papire s pitanjima, papire s odgovorima i listove za koncepte / bilješke. Vi za to vrijeme morate ostati na svom mjestu. 

NAKON ODRŽAVANJA ISPITA

 • Provjerite da niste zaboravili nešto od svojih ličnih stvari.
 • Potrudite se da sačuvate kopiju svog rasporeda. Taj raspored sadrži uputstvo i šifru za pristup vašim rezultatima.

PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA

 • Ukoliko se tokom ispita dogodi bilo šta što je moglo negativno utjecati na vaš učinak (ako se, na primjer, za vrijeme ispita niste dobro osjećali ili zbog buke niste mogli razumjeti govor na testu Slušanja) o tome odmah morate obavijestiti osobu koja nadzire ispit / osobu odgovornu za dati centar.

Šta da se radi na usmenim ispitima

 • Ponesite svoj pasoš / putovnicu ili ličnu kartu / osobnu iskaznicu i svoj raspored.
 • Na mjesto održavanja ispita dođite najmanje 15 minuta prije početka ispita. 
 • Potražite oznake ispita i utvrdite gdje se vaš ispit održava.  
 • Koordinator će vaše lične / osobne dokumente s fotografijom uporediti s registrom kandidata. Nakon toga se ne smijete udaljavati s mjesta određenog za održavanje usmenog ispita sve dok na vas ne dođe red za izlazak na usmeni dio ispita.
 • Molimo vas da svoj red čekate u tišini da ne biste ometali ispitivanje ostalih kandidata.
 • Ako je vaše ime pogrešno napisano, molimo vas da o tome obavijestite koordinatora koji će to zabilježiti.
 • Isključite mobilni telefon (i ostale elektronske uređaje). Svoje lične stvari odložite tamo gdje vam naznači koordinator.
 • Usmeni ispit se polaže u parovima. Osoba koja nadgleda ispit reći će vam s kojim kandidatom vi izlazite na ispit, u skladu s rasporedom.
 • U slučaju odsustva nekog kandidata, određuju se novi parovi kako bi se izbjeglo kašnjenje.
 • Svaki kandidat dobije personalizirani list za ocjenjivanje; nemojte ga savijati, gužvati, niti po njemu pisati. Kad uđete na ispit, taj list morate predati ispitivaču.
 • U slučaju da se na usmenom ispitu pojavi neparan broj kandidata, formira se tročlana grupa kandidata koji posljednji izlaze na ispit. Ovi ispiti se ne mogu obavljati samo s jednim kandidatom.

Fotografisanje na dan ispita

Fotografisanje na dan ispita obavezno je za sve kandidate koji polažu ispite CAE, CPE i BEC. Fotografisanje se obavlja ili u dane održavanja pismenih ispita ili u dane održavanja usmenih ispita.

Svi kandidati, ili njihovi roditelji / staratelji, moraju potpisati odgovarajući obrazac kojim pristaju na fotografisanje: