British Council je međunarodna organizacija iz Velike Britanije koja se bavi uspostavljanjem odnosa u oblastima kulture i obrazovanja. Organizacija postoji na šest kontinenata i u preko 100 zemalja svijeta u kojima svakodnevno kreira internacionalne mogućnosti. Saznajte više o nama. 

Arts

Naš rad u umjetnosti

Povezujemo najbolje britanske kreativne talente sa umjetnicima i institucijama u BiH.

Vijesti o našem radu u umjetnosti
Like is not enough

Naš rad u obrazovanju i društvu

Promoviramo učenje u UK i nova partnerstva između naših zemalja.

Škole za 21. vijek

Prijavite se za ispit.

Prošle godine, preko 2 miliona ljudi širom svijeta je polagalo ispite u British Councilu.

Datumi, cijena i mjesta održavanja IELTS ispita