Ovaj besplatni internet kurs je namenjen nastavnicima engleskog jezika iz celog sveta. Pomoći će vam da razvijete veštine koje su vam potrebne za stalno stručno usavršavanje. 

Tokom kursa ćemo obraditi četiri teme:

  • integracija IKT
  • promocija vještina za 21. vijek
  • primjena višejezičnog pristupa
  • razumijevanje obrazovnih politika i procesa.

Kurs se bazira na našem višegodišnjem iskustvu u organizaciji programa za obuku nastavnika iz cijelog svijeta. Biće koristan za nastavnike engleskog koji drže nastavu u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Ovaj kurs je veoma fleksibilan i potrebno je da mu posvetite do dva sata nedeljno, tokom četiri nedelje, što vam omogućava da učestvujete onda kada to vama odgovara. Za kurs možete da se prijavite tokom cijelog njegovog trajanja.

Ovaj besplatni internet kurs je dio našeg programa "Teaching for Success: vještine za organizaciju nastave engleskog jezika". Ovaj program će vas upoznati sa 12 vještina koje su ključne za stalno stručno usavršavanje nastavnika koje su detaljnije objašnjene u našem okviru za stručno usavršavanje nastavnika.