Ovaj besplatni online kurs je namjenjen nastavnicima engleskog jezika iz cijelog svijeta. Pomoći će vam da razvijete vještine koje su vam potrebne za dalje stručno usavršavanje.

Kurs je veoma interaktivan i omogućiće vam da podijelite svoje iskustvo i primjere sa ostalim polaznicima. Tokom kursa ćete biti u prilici da uporedite svoj pristup organizovanju nastave sa pristupima koje primjenjuju nastavnici iz cijelog svijeta i da sa njima diskutujete o različitim vještinama i tipovima znanja koji su potrebni nastavnicima.

Tokom ovog kursa bavićemo se sljedećim temama:

  • razumijevanje učenika
  • poznavanje nastavnog predmeta
  • inkluzivne aktivnosti
  • ocjenjivanje znanja

Kurs se bazira na našem višegodišnjem iskustvu u organizaciji programa za obuku nastavnika iz cijelog svijeta. Biće koristan za nastavnike engleskog koji drže nastavu u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Ovaj kurs je veoma fleksibilan i potrebno je da mu posvetite do dva sata nedjeljno, tokom četiri nedjelje, što vam omogućava da učestvujete onda kada to vama odgovara. Za kurs možete da se prijavite tokom cijelog njegovog trajanja.