Ovaj online kurs koji traje šest sedmica se preporučuje svima onima koji razmišljaju o polaganju IELTS ispita ali će savjeti dati na ovome kursu biti korisni i za sve ostale koji uče engleski jezik. 

Kurs je fokusiran na IELTS ispit (Internation English Language Testing System/ Međunarodni sistem za provjeru znanja engleskog jezika). IELTS je najpopularniji ispit iz engleskog jezika za visoko obrazovanje i migracione svrhe. IELTS je priznaje preko devet hiljada organizacija širom svijeta uključujući univerzitete, poslodavce, imigracione vlasti i stručna tijela. Preko 2.2 miliona ljudi u svijetu je polagalo IELTS test prošle godine.   

Ovaj kurs vas vodi kroz svaku fazu IELTS ispita – čitanje, pisanje, pričanje i slušanje. Naš iskusni video predavač zajedno sa svojim timom daje savjete za svaku ovu fazu. Od vas će se tražiti da podijelite vaša iskustva, savjete i mišljenja sa ostalim učesnicima.  

Na kraju kursa ćete: 

  • biti upoznati sa svim dijelovima IELTS ispita 
  • imati korisne savjete koji će vam pomoći da ispunite vaše ciljeve za IELTS ispit 
  • razumjeti kako se IELTS ispit ocjenjuje 
  • imati priliku da drugi učesnici ocijene vaš usmeni i pismeni engleski 

 

Razumjeti IELTS: Čitanje

Ovaj kurs je fokusiran na test čitanja. Otkrićete format testa i tekstove koje bi trebalo da pročitate i razvijete svoju strategiju učenja, kako bi prevazišli različite tipove zadataka, od zaokruživanja, do tačno – netačno i nije zadato.

Takođe, dobićete uvid u opštu strategiju za čitanje koja će vam pomoći da se izborite sa kompleksnim tekstovima i nepoznatom tematikom sa kojom ćete se sretati tokom učenja za IELTS test.

PRIJAVITE SE

Razumjeti IELTS: Govor

Ovaj kurs je fokusiran na test govora. Vidjećete detalje tri dijela testa i upoznaćete se sa kriterijumom po kom će vaš govor engleskog jezika biti ocijenjen.

Ovi savjeti i tehnike će vam pomoći da unaprijedite vaš govor engleskog jezika i naučite tehnike koje će vam pomoći da dođete do cilja. Kroz aktivnosti za vježbanje dobićete samopouzdanje i bićete potpuno sprijemni za sam dan testa.

 PRIJAVITE SE

Razumjeti IELTS: Slušanje

Ovaj kurs je fokusiran na test slušanja. Otkrićete format testa i razvićete strategije za učenje koje će vam pomoći da prevaziđete vrste zadataka.

Imaćete uvid i u opštu strategije za slušanje engleskog koje će vam pomoći da se izborite sa različitim kompleksnim zadacima s kojima ćete se susretati tokom učenja za IELTS.

PRIJAVITE SE

Razumjeti IELTS: Pisanje

Ovaj kurs je fokusiran na test akademskog pisanja. Otkrićete format testa i razvićete strategije za bilo koju vrstu zadataka.

U Prvom zadatku imaćete uvid u različite grafikone, kako da pristupite zadatku i jeziku potrebnom za uspješno davanje odgovora. Istražićete Drugi zadatak i naučićete kako da planirate, pišete i proveravate akademske eseje.

Takođe moći ćete da vidite kriterijum za ocjenjivanje, odnosno kako ispitivač ocijenjuje i kako da uspešno napišete sve potrebno na svom IELTS testu.

PRIJAVITE SE 

IELTS je najpoznatiji test engleskog jezika za više i visoko obrazovanje i globalnu migraciju. Prihvaćen je u više od 10000 organizacija širom sveta, uključujući univerzitete, zaposlene, nadležne za imigraciju i profesionalna tela. Oko 3,5 miliona IELTS testa je polagano tokom 2018. godine. 

British Council ima preko 80 godina iskustva u podučavanju i testiranju engleskog jezika i nudi IELTS ispite u više od stotinu zemalja. Ovaj kurs je sveobuhvatan ali u isto vrijeme i vrlo fleksibilan. Za kurs su potrebna do dva sata sedmično tako da možete vježbati onda kada vama odgovara. 

Pogledajte i