Kurs Teaching for Success: lekcije i predavanja je besplatni online kurs namijenjen za predavače engleskog jezika širom svijeta. Ovaj kurs će vam pomoći da razvijete vještine i prakse potrebne za vaš kontinuirani profesionalni razvoj (CPD). 

Kurs je koristan za predavače engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama kao i u višim školama i fakultetima.

Za ostvarivanje uspješnih nastavnika i nastavnica, kurs se svake sedmice bavi različitim stručnim usavršavanjem.  

Sedmične teme uključuju: 

  • Planiranje časa 
  • Upravljanje učionicom 
  • Radni materijal 
  • Kontinuirani profesionalni razvoj 

Kako bismo svake sedmice ilustrirali glavne teme, kratki video intervjui sa iskusnim predavačima su kombinirani sa filmovima iz učionica iz cijelog svijeta. 

Ovaj kurs je sveobuhvatan ali u isto vrijeme i vrlo fleksibilan. Za kurs su potrebna do dva sata sedmično tako da možete vježbati onda kada vama odgovara.