Date
4. novembar 2019 do 1. decembar 2019

Kroz učenje o tome kako da osmisle sjajan čas, nastavnici engleskog jezika učenicima pružaju najbolju mogućnost da usvoje ono što su naučili. U okviru ovog kursa istražićete četiri profesionalne prakse i dijeliti sopstvena iskustva u držanju nastave.

Naučićete kako da razumijete svoje učenike i kako da sa njima izgradite odnos. Istražićete ključne faktore koje treba imati na umu pri planiranju časa i predavanja, uključujući i korištenje resursa poput tehnologije i memorijskih kartica. Takođe ćete naučiti kao da upravljate časom i kako da kroz primjenu nastavnih metoda angažujete učenike na času.

Podijelite sadržaj