Date
19. oktobar 2020 do 9. novembar 2020

Otkrijte šta to sve treba da znate o IELTS testu - dio čitanje i savladajte tehnike koje će poboljšati vaše rezultate.

Ovaj kurs se fokusira na dio testa koji se tiče čitanja. Proći ćete kroz format testa i vrste tekstova koji će biti na ispitu, razvit ćete tehnike učenja koje će vam pomoći u savladavanju različitih problemskih zadataka - od pitanja na zaokruživanje do tačno/netačno/nije ponuđeno vrste pitanja. Također ćete proći kroz opće strategije čitanja koje vam pomažu u rješavanju kompleksnih tekstova sa nepoznatim temama, a sa kojim se susrećete na IELTS zadacima.

Podijelite sadržaj